Utstillinger

Hvert år arrangeres det 40-50 hesteutstillinger rundt i landet. Det er egne hingsteutstillinger, hoppeutstillinger og unghestskuer. Noen steder er det kombinerte utstillinger. Det er Norsk Hestesenter som er ansvarlig for alle offisielle hesteutstillinger i Norge. Som oftest er det imidlertid Fylkesmannens Landbruksavdeling eller andre lokale arrangører som står for avviklingen. På Norsk Hestesenters hjemmesider står det alt du trenger å vite om utstillingene, fra inndelingen av klasser til farger på sløyfene og premiering. Her står også alt om utvida bruksprøver for hingster og resultater fra tidligere utstillinger.

Regelmessige arrangementer:

Hingsteutstillingen i Nordfjordeid

Hingsteutstillinga på Nordfjordeid - ein gamal tradisjon-
Sidan 1886 har Statens Hingsteutstilling på Nordfjordeid første helga i mai, vore høgdepunktet for mang ein fjordhestentusiast. Tilsvarande utstilling blir også arrangert på Biri kvar vår. Utstillinga er i dag det høgste avlsmålet for fjordhingstar, det er her retningslinene for framtidig avls- og bruksmateriale blir tekne i bruk i praksis.
Alle kåra treårs-hingstar må ha fullførte og godkjente trav- og trekkprøver. i tillegg må dei gjennomføre utvida bruksprøver som 5-åringar, for å stadfeste brukseigenskapane i tillegg til avlskvalitetane.

Norges Fjordhestlag har utarbeidd ein eigen avlsplan for rasen, for å sikre ein jamn og god kvalitet på alle premierte fjordhestar.


Nordfjordeid 1983
Nr. 26 Grå-Jarl og Birgitha Johansson
Foto: 8foto Ole Thoresen

Dagar fylte av hest, handel, show og minne.
Ein slik årleg sammankomst av små og store, nye og gamle fjordhest-elskarar, gjer utstillinga til eit spesielt arrangement. Her opplever du kjøp og sal av hest og utstyr, oppvisningar, årsmøte, festmiddag, ekte vestlandsver og mimring blandt gamle kjende som "takk for sist".
Tilreisande fjordhestfolk frå store delar av verda møtest rundt ringen desse dagane, for å ta del i den særeigne stemninga du alltid vil finne her. 

Unghestsjå og hoppeutstillingar

I vår og sommarhalvåret blir det arrangert ungehestsjå og hoppeutstillingar rundt om i landet. Unghestane (hopper 1-3 år, hingstar 1-2 år) får bedømming ut ifrå eksteriør og rørsler. Hoppene må gjennomføre bruksprøver før dei kan bli premierte. Her kan du besøke Norsk Hestesenters sider med terminlister for i år.
Kamp i ringen om beste plassering
Foto: Knut Bjørlo, 5/9-1987