Haustmøtet 2006

Skrevet av: Leif Rand
Publisert: 8/11/2006

Haustmøtet 2006
20. - 22. oktober


Vi har prøvd å legge opp til eit variert og interessant program, med fleire viktige saker på dagsorden.
Som medlem i Norges Fjordhestlag er du hjarteleg velkomen til å ta del i viktige og interessante debattar.

Program
Fredag 20.10.

18.00 Opning
18.10-18.45 Organisasjonsarbeid og tidsfristar NFL og NHS
Ved styremedlem Berit Bergset
18.45-19.30 Avlsutvalet. Aktuelle saker og retningslinjer seminhingstar.
Ved leiar i avlsutvalet Knut R. Thunheim
20.00 Middag


Laurdag 21.10.

08.00-09.00 Frukost
09.00 – 09.15

Aktivitetsutvalet. Ved leiar i aktivitetsutvalet Gunnar Bruland

09.15 – 09.45 NHS. Aktuelt frå avlsavdelinga. Ved avlsleiar ved NHS Tore Kvam
09.45 – 10.00 Kaffipause
10.00 – 12.00

Bruk av avlsplanen i kåringsarbeidet.
Vidareutvikling av avlsplanen si vekting av dei einskilde eigenskapane i kåringsarbeidet.
Ved prof. og kåringsdomar Nils Ivar Dolvik

12.00 – 13.00:

Lunsj

13.00 – 14.00:

Framhald bruk avlsplan, ved Nils Ivar Dolvik

14.00-15.30

Arrangering av stevner, NM-erfaringer etc. Ved John Skrede og ein rep. frå Oslo/Akershus.

15.30-16.00 Kaffi
16.00-17.30

Avlsfremmande tiltak – avlsmidler.
Ved leiar i avlsrådet ved NHS, prof. Hans Kolbein Dahle

19.30

Middag
Etterfølgjande sosialt samvær.


Søndag 22.10.

08.00-09.00 Frukost.
09.00-10.00

Belastningsskader kontra trening.
Ved prof. Nils Ivar Dolvik og avlsleiar ved NHS Tore Kvam

10.00-11.00 Sikker hest. Ved Martin Kjønsberg
11.00-12.00

Åpen post.

12.00

Lunsj. Heimreise.Priser: Dobbeltrom: Kr. 2150,- Dagpakke,u/middag: Kr. 550,-
Till. for enkeltrom: Kr. 400,- Middag: Kr. 350,-

Påmelding: Til Norges Fjordhestlag, Myroldhaug, 6770 Nordfjordeid.
Tlf: 57 86 48 03, Fax: 57 86 48 01, e-post: post@fjordhest.no innan 29.sep.2006.
Kontonr: 3700.20.26113. Betaling ved påmelding. Påmeldinga er bindande.

Reise og opphald må deltakarane dekke sjølve, eventuelt søkje sitt fjordhestlag om støtte.

Vel møtt til interessante dagar!


Denne siden er printet ut fra Norges Fjordhestlags webside, som du finner på http://www.fjordhest.no