NM/Nordisk 2011

Forsiden
Om NM/Nordisk
Program for dagene
Sponsorene våre
Handlegate
Funksjonærer
Presseomtale
Teknisk personell
Påmeldte ekvipasjer
Rytter/kuskemelding
Start- og resultatlister
Bilder fra NM/Nordisk
 

Statutter

Statutter NM
Statutter Nordisk
Statutter BUF
Kvalifiseringsregler Nordisk
Rideskolefjordhester
Gule Tur
Funksjonshemmede
Jokerhoppningen
Generellt konkurransereglement
Stevneinvitasjon
 

Stevneplassen

Matservering
Overnatting
Hengerovernatting
Overnatting på skolen
Kart over stevneplassen
Bilder av stevneområdet
 

Diverse

Vaksinasjonsbestemmelser
Pakkeliste
Organdonasjon
 

STATUTTER FOR NORDISK MESTERSKAP FOR FJORDHESTEndringer fra foregående versjon er markert i rødt

§ 1. Formål
Nordisk Mesterskap for Fjordhest er en konkurranse der innholdet tilpasses fjordhestens og ryttere/kuskers allsidige ferdigheter. Mesterskapet skal fremme allsidig og særskilt bruk av fjordhest i de nordiske landene, samtidig som det skaper kontakt og fellesskap mellom de nordiske land. Konkurransen består av forskjellige ride-/ kjøre- øvelser tilpasset fjordhestens egenart. Deltagende land er Norge, Sverige, Danmark og Finland. Mesterskapet kan kun avvikles dersom det er deltagere fra minst to land.

 

§ 2. Reglement
Deltagende land skal tilfredsstille de krav deres respektive lands hestesport-organisasjoner stiller for deltagelse i konkurranser på det nivå øvelsene i Nordisk mesterskap til enhver tid ligger på. Deltagende ekvipasjer konkurrerer på fjordhest av ren rase med kjent stamtavle. De respektive nasjonale fjordhest-organisasjoner fastsetter hver for seg hvilke kriterier og krav de vil stille til stamtavler på hester fra sitt land som ønsker å delta i Nordisk Mesterskap for Fjordhest.

Utover de spesifiseringer og unntak som nevnes i disse statuttene skal arrangørlandets nasjonale konkurransereglement generelt og i de enkelte grener benyttes.

Det er ingen junior/senior deling i mesterskapet.

Det individuelle allroundmesterskapet er en konkurranse der det er hestene som konkurrerer, hver hest kan derfor starte i individuell allround med opptil tre forskjellige ryttere/kusker, en i hver øvelse. I Nordisk Mesterskap for Fjordhest Allround konkurreres det i 3 grenøvelser: Dressurridning, Presisjonskjøring og Sprangridning.

Det konkurreres i 4 grenmesterskap, dressurridning, sprangridning, kjøring 1-spann og kjøring 2-spann.

Lagkonkurransen er et allroundmesterskap der hvert lag består av tre ekvipasjer fra samme land. Ekvipasje 1 starter dressurridning, ekvipasje 2 starter sprangridning og ekvipasje 3 starter kjøring, 1 spann (dressur, presisjon og maraton, samlet resultat teller). En ekvipasje kan bare inngå i et lag og kun starte en gang på laget. Hvert lag kan melde på en reservehest, som kan erstatte hest som utgår før eller under mesterskapet av veterinærmedisinsk årsak. Hvert land kan melde inntil 3 lag.

Hver hest kan starte max tre klasser pr. dag. Ryttere/kusker skal selv vurdere sine hesters kondisjon for å gå tre klasser pr dag. Overdommer kan nekte en hest å starte så mye dersom han/hun vurderer hestens kondisjon som for dårlig. Dette vedtaket kan ikke ankes.

Eliminering/ utelukkelse:
a) Ekvipasje som trekker seg fra en klasse som teller med i sammendraget, har rett til å starte resterende klasser den er meldt til og skal regnes med i sammendraget.
b) Hest som elimineres pga. veterinære forhold og ekvipasje som utelukkes fra en klasse, er utelukket fra hele mesterskapet. For ekvipasje som elimineres av andre grunner, avgjør overdommer om ekvipasjen får starte i resterende klasser. Ekvipasjen skal i så fall regnes med i sammendraget.
c) Dersom en eliminert eller utelukket hest starter med 2 ryttere, avgjør overdommer om elimineringen/utelukkelsen skal gjelde også for start med den andre rytteren.
d) Ekvipasje som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat i en eller flere klasser, kan i sammendraget ikke rangeres foran en deltager som har fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Lag der en av ekvipasjene som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat, kan i sammendraget ikke rangeres foran et lag der deltagere har fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Ekvipasje som er utelukket fra en avdeling, er utelukket fra hele mesterskapet.

 

§ 3. Uttagning/Kvalifisering
De respektive nasjonale fjordhest-organisasjoner fastsetter hver for seg hvilke kriterier og krav de vil stille for ekvipasjer fra sitt land som ønsker å delta i Nordisk Mesterskap for Fjordhest.

 

§ 4.

Dommere
Det skal benyttes kvalifiserte, autoriserte dommere, godkjent for de respektive klasser av arrangørlandets hestesportsorganisasjon. Aspiranter skal ikke benyttes.

 

§ 5. Veterinærbesiktigelse av hestene, oppstalling
Veterinærbesiktning er obligatorisk for hester som starter i nordiske klasser.
Undersøkelsen skal gjennomføres før første mesterskapsstart, og for hester som har gått maratonkjøring; dagen etter maratonen. Tid for veterinærbesiktningen skal angis i rytter/ kuskemelding

 

§ 6. Nordisk Mesterskaps klasser og deløvelser

Følgende klasser benyttes i allround individuelt 1) Dressurprogram på LA-nivå.
2)Presisjonskjøring:
vognbredde + 30cm
3)Sprangridning 0,80 m
Arrangør står fritt til å bestemme hvilket LA- program som skal brukes. Bedømning i både presisjonskjøring og sprangridning: direkte omspring /omkjøring på nytt signal ved feilfri grunnomgang.

Følgende klasser benyttes i Nordisk Grenmesterskap i Dressurridning for Fjordhest:
1.avdeling: LA
2.avdeling: LA
Arrangøren står fritt til å velge hvilke dressurprogram som skal brukes. Programmene skal tilsvare LA-nivå.

Følgende klasser benyttes i Nordisk Grenmesterskap i Sprangridning: 1. avdeling: 0,80 m
2. avdeling: 0,90 m
Det er ønskelig med teknisk vanskelige baner. 2.avdeling skal ha høyere teknisk vanskelighetsgrad enn 1.avd. Det benyttes bedømmelse med omspring på nytt signal, der ekvipasjer med likt antall feilpoeng i omspringningen skilles på tid. Forøvrig benyttes bestemmelser for kat. 1- ponni, dog med minimumstempo 325 m/min.

Følgende klasser benyttes i Nordisk Grenmesterskap i Kjøring for Fjordhest, 1-spann:
A: Dressurkjøring
B: Maratonkjøring Middels nivå, dog kun
E-etappen, 6 km med 4-6 hindre
(kan ha 3 hindre som kjøres 2 ganger).
Tempo:12 km/t
C. Presisjonskjøring:
vognbredde + 20 cm
Arrangøren står fritt til å velge hvilket dressurprogram som skal kjøres. Programmet skal tilsvare nivået på maraton og presisjonskjøringen.
Bedømming i presisjonskjøringen: Ekvipasjer med likt antall feil i grunnomgang skilles på tiden. Dersom tidene er like regnes ekvipasjene som likeplassert.

Følgende klasser benyttes i Nordisk Grenmesterskap i Kjøring for Fjordhest, 2-spann:
A: Dressurkjøring som for 1-spann.
B: Maratonkjøring som for 1-spann.
C: Presisjonskjøring som for 1-spann.

Følgende klasser benyttes i Nordisk Lagmesterskap for Fjordhest:
1) Dressur LA-nivå
2) Sprangridning 0,90
3) Full kjørekonkurranse, 1-spann, 3 grener (som i grenmesterskapet)
Bedømning i sprangridning: direkte omspring på nytt signal ved feilfri grunnomgang..

Arrangøren står fritt til å arrangere flere klasser/konkurranser under arrangementet.

Alle dressurprogrammer skal finnes lett tilgjengelig for deltagerne når proposisjonene for stevnet offentliggjøres.

 

§ 7. Utregning av sammenlagt resultater

Allroundkonkurransen:
Det skal lages separate resultatlister for de ekvipasjer som starter i allroundklassen i tillegg til klassenes ordinære resultatliste. Resultatene fra dressurridningen, presisjonskjøringen og sprangridningen omregnes til plasspoeng etter antall deltagere. Nr 1 får poeng likt antall deltagere, nr 2 får poeng likt antall deltagere – 1 osv. Dersom samme ekvipasje utfører alle tre grenene gies 3 ekstra poeng.

I tillegg gis tilleggspoeng til de plasserte i klassen. Antall plasserte er ¼ av antall startende. Nr 1 får tilleggspoeng likt antall plasserte, nr 2 får tilleggspoeng likt antall plasserte – 1 osv. Dette gir 2 poengs forskjell i totalpoeng for de plasserte og 1 poengs forskjell for de resterende. Ved lik plassering deles poengene.

Eks: 10 deltagere og 3 plasserte.

Plass: Plasspoeng: Tilleggspoeng: Totalpoeng:
Nr. 1 10 3 13
Nr. 2 9 2 11
Nr. 3 8 1 9
Nr. 4 7 7  
Nr. 5 6 6  
Nr. 6 5 5  
Nr. 7 4 4  
Nr. 8 3 3  
Nr. 9 2 2  
Nr.10 1 1  

Sammenlagtresultatet / sluttresultatet i allroundklassen er totalpoeng for hver klasse lagt sammen.

Dersom det blir flere hester med samme antall totalpoeng på sammenlagt medaljeplass, skal plasseringen i presisjonskjøringen bestemme rangeringen, dernest plassering i dressurridning og til slutt plasseringen i sprangridningen.

Grenmesterskapene:
Ekvipasjenes sluttresultat regnes ut på følgende måte:

Dressur: Prosent 1. avd. + prosent 2. avd.
Sprang: Som allround
Kjøring: Standard straffepoengutregning.

Ved likeplasserte benyttes følgende kriterier for å skille:
Dressur: Prosent fra 2. avd. teller mest.
Sprang: Totale feilpoeng fra 2. avdeling.
Kjøring: Færrest feilpoeng fra maratonen.

Lagkonkurransen:
Det skal lages separate resultatlister for de ekvipasjer som deltar i lagkonkurransen i tillegg til klassenes ordinære resultatlister..
For lag regnes sammenlagtresultatet ut på samme måte som for allround. Totalpoengene for hver ekvipasje legges samen til lagets totale poengsum.

 

§ 8. Premiering
Det er individuell premiering i hver klasse.

I Nordisk Individuell Allround deles ut medaljer (gull, sølv, bronse) + pokaler (1,2,3) og sløyfer til hesten.

I de tre Grenmesterskapene deles ut medaljer (gull, sølv, bronse) + pokaler (1,2,3) og sløyfer.

I Nordisk lag deles ut medaljer (gull, sølv, bronse) og sløyfer til hver ekvipasje i laget.

Dersom det i et mesterskap kun er 3 startende (individuelle ekvipasjer eller lag) skal det kun deles ut gull og sølv. Ved 4 eller flere startende deles gull, sølv og bronse.

Øvrige plasserte premieres etter arrangørlandets gjeldende regler.

Gullmedaljevinnerene bør få vinnerdekken evt. sponsordekken

Det kan i tillegg gis gavepremier/sponsorpremier etter arrangørens ønske.

Det oppfordres til å dele ut stallplaketter eller deltagerrosetter til alle som deltar ved Nordisk mesterskap for Fjordhest

 

§ 9. Generelt
Konkurransen arrangeres over minimum 3 dager. Arrangøren må gjerne benytte flere dager til klassene. Også andre grener/klasser kan arrangeres under stevnet, men er da ikke mesterskapsklasser. I mesterskapene skal kun rides/kjøres en mesterskapsklasse pr dag.

Nordisk Mesterskap arrangeres på rundgang annethvert år. Den nasjonale fjordhest-organisasjonen i arrangørlandet er ansvarlig for arrangementet evt. i samarbeid med lokale klubber/foreninger. Landet bestemmes minimum 2 år på forhånd. Arrangørlandene kan bytte seg imellom. Dersom et arrangørland ikke ser seg istand til ta på seg arrangementet, skal det gis beskjed om dette til de andre land minimum 2 år i forveien.

Statuttene revideres ved behov, dog ikke oftere enn etter to gjennomførte mesterskap.

Mars 2011  Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)


Denne siden ble sist oppdatert 10.03.2011