NM/Nordisk 2011

Forsiden
Om NM/Nordisk
Program for dagene
Sponsorene våre
Handlegate
Funksjonærer
Presseomtale
Teknisk personell
Påmeldte ekvipasjer
Rytter/kuskemelding
Start- og resultatlister
Bilder fra NM/Nordisk
 

Statutter

Statutter NM
Statutter Nordisk
Statutter BUF
Kvalifiseringsregler Nordisk
Rideskolefjordhester
Gule Tur
Funksjonshemmede
Jokerhoppningen
Generellt konkurransereglement
Stevneinvitasjon
 

Stevneplassen

Matservering
Overnatting
Hengerovernatting
Overnatting på skolen
Kart over stevneplassen
Bilder av stevneområdet
 

Diverse

Vaksinasjonsbestemmelser
Pakkeliste
Organdonasjon
 

Stevneinvitasjon/Proposisjon


Oslo og Akershus Fjordhestlag
inviterer til
Norsk og Nordisk mesterskap for fjordhest
Starum 24.-30.07 2011

1. Påmelding
Påmelding skal skje elektronisk på nettsidene til NM Fjordhest 2011 http://www.fjordhest.no/nm2011. Det må oppgis en aktiv e- postadresse og påmeldingen er kun å anse som mottatt hos arrangør når bekreftelse på påmelding er sendt til denne. Opplysninger om de påmeldte vil bli lagt ut på NM sida etter hvert som påmeldingene kommer arrangør i hende. Påmeldinger pr tlf eller post vil ikke bli akseptert. Ved problem med påmelding ta kontakt på e-post: nm2011@fjordhest.no

2. Frister:
Påmeldingsfrist: 01.07.2011 klokken 18.00 for NM og Nordisk Individuelt og åpne klasser. Anmeldelsen er bindende. Etteranmeldelser godtas til 15.07.2011 klokken 18.00 mot dobbelt startavgift hvis kapasitet. Negativ starterklæring innen 17.07.2011 til epost: nm2011@fjordhest.no. For NM og Nordisk Lag vil påmeldingen være åpen mellom 25.06.2011 og 01.07.2011. Arrangøren kan ved for stor påmelding avvise ekvipasjer, eller nekte start i enkeltklasser. NM og Nordisk ekvipasjer blir ikke avvist og grenmesterskapsekvipasjer og BUFekvipasjer blir prioritert. For de som starter kun åpne klasser blir påmeldingstidspunktet avgjørende for om man blir avvist ved stor påmelding. Starttider for klassene vil bli slått opp på stevneplassen.

3. Avgifter
Meetingavgift: 700,-
Oppstallingsavgift: 1200,- for hele uka, 200,- per døgn for døgnboks. Depositum 200,- kommer i tillegg og returneres ved rengjort boks ved avreise.
NB: vi har kun noen få døgnbokser tilgjengelig, her er det første mann til mølla som gjelder. Døgnboksene er kun til ekvipasjer som starter en enkelt dag.
Startavgift: Se klassene.
Alle avgifter betales til sekretariatet ved ankomst. Vi har bankterminal.

4. Sekretariatet
Sekretariatet er åpent fra søndag 24.07.11 klokken 10.00. Under stevnet åpner sekretariatet en time før første start og er åpent til siste protestfrist er gått ut hver dag.

5. Stenging av klasser
Vi gjør oppmerksom på stenging av enkelte klasser. Nærmere beskrivelse av dette finnes for de klassene det gjelder. Unntak gjelder for ekvipasjer som starter klasse som inngår i et sammendrag.

6. Oppstalling
NM deltagere, både Individuelt og Lag, har obligatorisk oppstalling. Marker ankomstdato på anmeldelsen.
Hestene vil bli oppstallet i bokser. Boksene er klare søndag, men det vil være mulighet å ankomme lørdag. Flis er inkludert i meetingavgiften, ønsker man mer flis er dette mulig å få kjøpt. Fôr må medbringes. Arrangør vil fôre morgen og kveld for mest mulig ro i stallen, men ekvipasjer som ankommer lørdag må ordne dette selv. Stallen er stengt mellom klokken 22.00 og 06.00 så hestene skal få ro.

7. Veterinærkontroll
Det er obligatorisk veterinærkontroll for alle startende, senest før første start. Veterinærkontroll vil være søndag 24. juli fra klokken 12.00, men det vil også være mulighet for veterinærkontroll hver dag fra klokken 08.00. Skriv i anmeldelsen hvilken dag du ønsker veterinærkontroll, tidsskjema kommer i ryttermelding (dersom ikke annet blir oppgitt vil man bli satt opp på veterinærkontroll på søndag).

8. Innkvartering
Se våre nettsider for info.

9. Bevertning
Kiosk/kafé innendørs på stevneplassen med godt utvalg under hele arrangementet. Vi tilbyr frokost, lunsj og middag hver dag.

10. Kontaktpersoner
Stevneleder før stevnet: Ingvild N. Sveen Tlf: 930 92 888
Sekretariat: Vilde Sørvik Eggen Tlf: 975 08 542
Oppstalling: Katrine Haugaard Tlf: 922 49 733

11. Baneforhold
Underlaget vil bestå av sand, grus og gress. Maraton foregår på grus, gress, asfalt. Vann kan inngå. Nærmere spesifisering angående baneforhold kommer i ryttermelding.

12. Teknisk personell
Stevneleder under stevnet: Gro Merete Bøe og Merete Sandem
Chief Steward: Johan Møller, FEI Steward
TD/OD: Anne Grundvig, DD3, KD4, KDD4

Informasjon om dommere, banebyggere og øvrige tekniske delegerte blir lagt ut på våre nettsider og kommer i ryttermelding.

13. Dokumenter
Hestepass med gyldig vaksinasjonsattest i passet, egenmelding, rytterlisens og hestelisens (der det kreves) skal vises i sekretariatet før avlessing av hest. Kvittering for betalt klubbkontingent skal vises i sekretariatet.

14. Ryttermelding
Ryttermelding med detaljinformasjon vil bli sendt ut til våre deltakere senest en uke før stevnestart til e-postadresse oppgitt i anmeldelsen. Den blir også lagt ut på våre nettsider. http://www.fjordhest.no/nm2011

15. Kvalifisering
Generelle krav for kvalifisering er gitt i KR I § 126 og i aktuelle grenreglement. NM-klassene reguleres i henhold til KR I Tillegg 1 § 3. Dokumentasjon på kvalifisering i dressurklasser og til NM, Nordisk og Grenmesterskap sendes samtidig med påmelding på mail til nm2011@fjordhest.no eller leveres arrangøren før første start i første klasse i mesterskapet. Ekvipasjer uten gyldig kvalifisering vil bli avvist i klasser der dette kreves.

16. Rytter/kuskefest
Blir arrangert fredag 29.07.2011. Mer informasjon kommer i ryttermeldingen.

17. Åpningsseremoni og avslutningsseremoni
Åpningsseremoni vil være mandag 25. juli, tidspunkt kommer i ryttermelding.
Avslutningsseremoni vil være lørdag 30. juli etter siste klasse.
Vi oppfordrer alle ekvipasjer til å møte på både åpningsseremoni og avslutningsseremoni.

18. Premiering
Premiering vil være medaljer, pokaler, premiedekken i hht. statuttene for NM. I åpne klasser er det gavepremier.

Premieseremonier vil bli arrangert hver ettermiddag/kveld når alle dagens klasser er avsluttet. Sammendrag vil bli premiert den dagen sammendragets siste avdeling avholdes.

19. Oversikt over klasser
Vi gjør oppmerksom på at klassene ikke er ordnet etter rekkefølge og at flere klasser vil avvikles parallelt. Tidspunkter for klassene vil komme i ryttermelding.

For alle sammendragene må man melde seg på både i sammenlagt-klassen og de tilhørende klassene som inngår i sammendraget.


Mandag 25. juli 2011:
      Bedømming Inngår i sammendrag Avgifter
Klasse 15 Dressurridning LC:1 (1) LC:1 NRYF 2010 Klasse 56,58 120+0
Klasse 2 Dressurridning LB:2 (2) LB:2 NRYF 2010 Klasse 39,52,57,59 140+10
Klasse 3 Dressurridning LA:3 Åpen LA:3 NRYF 2009 Klasse 40,41,42,45,53 140+10
Klasse 16 FH Nivåklasse 1 -
grad 1a, 1b, 2 eller 3
(3)   Klasse 55 140+10
Klasse 17 Sprangridning 60 cm Åpen §280 Feil og Stil Klasse 58 100+0
Klasse 18 Sprangridning 70 cm Åpen §280 Feil og Stil Klasse 59 100+0
Klasse 19 Brukskjøring Åpen     150


Tirsdag 26. juli 2011:
      Bedømming Inngår i sammendrag Avgifter
Klasse 1 Dressurridning LC:2 (1) LC:2 NRYF 2010 Klasse 51,56,58 120+0
Klasse 20 Dressurridning LB:3 (2) LB:3 NRYF 2010 Klasse 57,59 140+10
Klasse 4 Dressurridning LA:4 Åpen LA:4 NRYF 2009 Klasse 42,47 140+10
Klasse 21 Dressurridning - FEIs
innledende program for
ponni 2009
Åpen FEIs innledende program
for ponni 2009
Klasse 54 150+10
Klasse 22 FH nivåklasse 2 -
grad 1a, 1b eller 2
(3)   Klasse 55 140+10


Onsdag 27. juli 2011:
      Bedømming Inngår i sammendrag Avgifter
Klasse 5 Dressurkjøring LB Åpen Lett Program NRYF Klasse 63 140+10
Klasse 6 Dressurkjøring MB Åpen Middels svensk program Klasse 44,46,49,50,64 140+10
Klasse 23 Dressurridning LA Kür (4) Dansk LA6 Kür Klasse 54 150+10
Klasse 24 Sprangridning 80 cm Åpen §238.2.2 Klasse 48 140+0
Klasse 25 Jokerhopping Åpen §270   140+0
Klasse 26 Uoffisiell utstilling Åpen     150


Torsdag 28. juli 2011:
      Bedømming Inngår i sammendrag Avgifter
Klasse 7 Maratonkjøring LB Åpen   Klasse 52,63 140+10
Klasse 8 Maratonkjøring MB Åpen   Klasse 40,41,44,46,49, 50,53,64 140+10
Klasse 27 Dressur Knøttecup Åpen LC:1 NRYF 2010 Klasse 60,61 100+0
Klasse 28 Dressur Feltritt 80 cm Åpen SRC Debutant 2001 Klasse 62 100+0
Klasse 29 Sprangridning
Knøttecup - 60 cm
Åpen §279 Clear Round Klasse 60,61 100+0
Klasse 30 Sprangridning
Feltritt 80 cm - 85 cm
Åpen §279 Clear Round Klasse 62 100+0
Klasse 31 Feltritt - Knøttecup (5)   Klasse 60,61 150+0
Klasse 32 Feltritt - Feltritt 80 cm (6)   Klasse 62 150+0


Fredag 29. juli 2011:
      Bedømming Inngår i sammendrag Avgifter
Klasse 33 Presisjonskjøring LC (7) A0 Klasse 51 140 
Klasse 9 Presisjonskjøring LB Åpen A0 Klasse 63 140+10
Klasse 10 Presisjonskjøing MB Åpen A0 Klasse 39,44,45,64 140+10
Klasse 34 Presisjonskjøring VB Åpen A0 Klasse 46,49,50 140+10
Klasse 35 Dressurridning FH Kür -
grad 1a, 1b eller 2
(3), (8)   Klasse 55 140+10
Klasse 36 Dressurridning LA:6 Ponni NRYF Åpen LA:6 Ponni NRYF 2011 Klasse 46,47 140+10
Klasse 37 Sprangridning 80 cm Åpen §238.2.2 Klasse 45 140+0
Klasse 38 Sprangridning 90 cm Åpen §238.2.2 Klasse 46,48 140+0Lørdag 30. juli 2011:
      Bedømming Inngår i sammendrag Avgifter
Klasse 11 Sprangridning 60 cm Åpen §280 Feil og Stil Klasse 51 140+0
Klasse 12 Sprangridning 70 cm Åpen §280 Feil og Stil Klasse 52 140+0
Klasse 13 Sprangridning 80 cm Åpen §238.2.2 Klasse 39,40,41,43,53 140+0
Klasse 14 Sprangridning 1,0m Åpen §238.1.2 Klasse 43 140+0(1) - stengt for ekvipasjer som sesongen 2010 og 2011 har ridd LB til over 60%. Unntak gjelder for ekvipasjer der klassen inngår i et sammendrag
(2) - stengt for ekvipasjer som sesongen 2010 og 2011 har ridd LA til over 60%. Unntak gjelder for ekvipasjer der klassen inngår i et sammendrag
(3) - åpen for klassifiserte ryttere, uansett grad.
(4) - åpen for ekvipasjer som starter klasse 54
(5) - åpen for ekvipasjer som starter klasse 60 eller 61
(6) - åpen for ekvipasjer som starter klasse 62
(7) - åpen for ekvipasjer som starter klasse 51
(8) - åpen for ekvipasjer som starter klasse 55


Sammendrag:
    1.avdeling 2.avdeling 3.avdeling Avgift
Klasse 39 Norgesmester Junior Klasse 2 Klasse 10 Klasse 13 300,-
Klasse 40 Norgesmester Senior Klasse 3 Klasse 8 Klasse 13 300,-
Klasse 41 Norgesmester lag Klasse 3 Klasse 8 Klasse 13 300,-
Klasse 42 Norsk Grenmester Dressur Klasse 3 Klasse 4   150,-
Klasse 43 Norsk Grenmester Sprang Klase 13 Klasse 14   150,-
Klasse 44 Norsk Grenmester Kjøring Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 150,-
Klasse 45 Nordisk Mester Allround Klasse 3 Klasse 10 Klasse 37 300,-
Klasse 46
Nordisk Mester Lag Klasse 36 Klasse 6
Klasse 8
Klasse 34
Klasse 38 300,-
Klasse 47 Nordisk Grenmester Dressur Klasse 4 Klasse 36   150,-
Klasse 48 Nordisk Grenmester Sprang Klasse 24 Klasse 38   150,-
Klasse 49 Nordisk Grenmester Kjøring 1-spann Klasse 6 Klasse 8 Klasse 34 150,-
Klasse 50 Nordisk Grenmester Kjøring 2-spann Klasse 6 Klasse 8 Klasse 34 150,-
Klasse 51 4års BUF Klasse 1 Klasse 33 Klasse 11 150,-
Klasse 52 5års BUF Klasse 2 Klasse 7 Klasse 12 150,-
Klasse 53 6års BUF Klasse 3 Klasse 8 Klasse 13 150,-
Klasse 54 Gule Tur Klasse 21 Klasse 23   150,-
Klasse 55 Norsk sammenlagt for FH Klasse 16 Klasse 22 Klasse 35 100,-
Klasse 56 Norsk Rideskolemesterskap Junior Klasse 15 Klasse 1   100,-
Klasse 57 Norsk Rideskolemesterskap Senior Klasse 2 Klasse 20   100,-
Klasse 58 Norsk Kombinert Rideskolemesterskap Jr. Klasse 15 Klasse 17 Klasse 1 100,-
Klasse 59 Norsk Kombinert Rideskolemesterskap Sr. Klasse 2 Klasse 18 Klasse 20 100,-
Klasse 60 Feltritt Knøttecup Klasse 27 Klasse 29 Klasse 31 -
Klasse 61 Feltritt Knøttecup Rideskole Klasse 27 Klasse 29 Klasse 31 -
Klasse 62 Feltritt 80 cm Klasse 28 Klasse 30 Klasse 32 -
Klasse 63 Lett DMP Klasse 5 Klasse 7 Klasse 9 100,-
Klasse 64 Middels DMP Klasse 6 Klasse 8 Klasse 10 100,-

20. Feltritt
For Knøttecup (klasse 60/61) inngår følgende klasser: Dressur – LC1NRYF 2010 (klasse 27), 60 cm sprang (klasse 29) og 60 cm terreng (klasse 31).
For 80 cm Feltritt (klasse 62) inngår følgende klasser: Dressur SRC Debutant 2001 (klasse 28), 85 cm sprang (klasse 30) og 80 cm terreng (klasse 32).

Dressurklassene (klasse 27 og 28) og sprangklassene (klasse 29 og 30) som inngår i henholdsvis Knøttecup (klasse 60 og 61) og Feltritt 80 cm (klasse 62) er åpne for alle. Selve terrengdelen/utholdenhetsprøven (klasse 31 og 32) er kun åpen for ekvipasjer som starter henholdsvis klasse 60/61 og klasse 62. Husk at man må melde i både sammendrag og klasser som inngår i sammendrag.

21. Rideskolemesterskap
Vi gjør oppmerksom på at rideskolehester med hvitt pass kun har anledning for å starte klassene som inngår i sammendragene 56, 57, 58, 59 og 61. Rideskolehester med hvitt pass vil starte utenfor konkurransen i de klassene som inngår i sammendragene og vil derfor ikke bli premiert i de enkelte klassene, men vil selvfølgelig kunne bli plassert i sammendragene. For mer informasjon om rideskolemesterskapet, se: http://www.fjordhest.no/nm2011

22. Klasser for funksjonshemmede
I klassene for funksjonshemmede kreves det kun hvitt pass på hesten, men rytteren må være klassifisert. Ekvipasjen rir program etter det nivået de er på og ikke etter klassifiseringsgrad og kan derfor fritt selv velge mellom de oppsatte programmene. Husk å føre på anmeldelsen hvilket program du ønsker å ri.

For mer informasjon se: http://www.fjordhest.no/nm2011.

23. Reglement
Klassene går etter NRYFs KR I (Generelt) – se spesielt Tillegg 1 – og de aktuelle grenreglementene KR II (sprang), KR IV (dressur), KR V (felt) og KR IX (kjøring). Vi viser til siste gjeldende utgave av reglementene. Siste oppdaterte versjon av reglementet og dressurprogram finnes på http://www.rytter.no

24. Endringer
Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Ved for få startende vil klasser bli strøket. Vi henviser ellers til statutter for NM for Fjordhest i KR I 2011 og Nordisk for fjordhest 2011. De seneste oppdateringene og nyhetene om stevnet finner du på http://www.fjordhest.no/nm2011

25. Røyking
Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement og at det vil være forbudt å røyke på hele området under hele stevnet.

VelkommenStevneinvitasjonen er godkjent av Norges Rytterforbund 27.05.2011  Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)


Denne siden ble sist oppdatert 27.05.2011