De nordiske statuttene er klare



De fire nordiske landene: Finland, Danmark, Sverige og Norge er nå enige om statuttene for Nordisk mesterskap for fjordhest.

Det er en del endringer fra foregående utgave av statuttene, og disse er markert med rødt. Vennligst les statuttene nøye.

Dette innebærer en del endringer på dagsplanoppsettet, så denne vil bli oppdatert i løpet av helgen.

Husk at de nordiske landene hver for seg setter opp kvalifikasjonskrav for deltagelse i de nordiske klassene.
For Norges del er ikke disse klare ennå, men vil bli publisert så snart de er i orden.

http://www.fjordhest.no/nm2011/nm11side.asp?id=96

Skrevet av: NM-komiteen
Publisert: 10.03.2011


Denne siden er printet ut fra nettsidene for NM/Nordisk for fjordhest 2011, som du finner på http://www.fjordhest.no/NM2011