Bli medlem!!!

Bli medlem i Norges Fjordhestlag!

Du kan melde deg inn ved å ringe Norges Fjordhestlag sitt kontor på tlf. 57 86 48 00, fylle ut skjemaet nedenfor eller sende ein e-post til post@fjordhest.no. Du vil då få tilsendt innbetalingsblankett i posten. Vennligst opplys om navn, adresse, type medlemsskap du ønsker og fødselsår.

Medlemsprisene er som følger:
Hovedmedlem


kr. 500,- per år: du får medlemsbladet
Fjordhesten
heile året.
Ungdomsmedlem
(Juniormedlem)
(t.o.m 24 år)

kr. 250,- per år du får medlemsbladet
Fjordhesten
heile året.
Husstandsmedlem

kr. 100,- per år: får ikkje medlemsbladet.
Utenlandske medlem kr. 500,- per år du får medlemsbladet
Fjordhesten
heile året.

Velkomen som medlem, meld deg inn i dag!

Navn:
Adresse:
Postnr.:
Sted:
Fødselsår:
Epostadresse:
Type medlemskap:
Melding til NFL:

 

Norges Fjordhestlag
Myroldhaug
6770 Nordfjordeid
tlf:  57 86 48 00.

Bankgiro: 3700.20.26113
Postgiro: 0808.38.19422

"Kameratskap".
Tatt ifra hingstebeitet i Hjelmelandsdalen på Nordfjordeid, Juli 1997
Foto: Jorunn Alme