Norges Fjordhestlag

Norges Fjordhestlag blei stifta i 1949, og arbeider for avl og bruk av fjordhest. Oppgåva vår er å sameine alle som har interesse for rasen, og oppmuntre dei til å jobbe for eit felles mål: Å ta vare på fjordhesten. Norges Fjordhestlag er delt inn i fylkes-, distrikts- og lokallag, som har sine eigne styre og aktivitetar. Nokre av desse laga eksisterte lenge før NFL, og det tidlegaste registrerte lokallaget blei danna i 1899. I dag har NFL rundt 1300 medlemmar, og gjev ut medlemsbladet Fjordhesten 4 gonger i året. Dette er våre hovudoppgåver:
AVL: Vi skal sørge for at fjordhesten som rase blir halden rein og sjukdomsfri. Vi skal sørge for forsvarleg avl, slik at vi til ein kvar tid tek vare på fjordhesten sine eigenskapar og særpreg. Vi skal arbeide for eit representativt utval av dei 5 fjordhestfargane og dei primitive avteikna.
BRUK: Norges Fjordhestlag skal legge til rette for at fjordhesten blir brukt allsidig til ridning, køyring, jordbruk, skogbruk og turistverksemd.


Norges Fjordhestlag
Myroldhaug
N-6770 Nordfjordeid
Tel: (+47) 57 86 48 00
fax: (+47) 57 86 48 01

Kontortid organisasjonssekretær Leif Rand:  
måndag og onsdag 0900 til 1600.

Direktetelefon: 57 86 48 03

heimeside: http://www.fjordhest.no
e-post: post@fjordhest.no

HVEM SKAL JEG KONTAKTE?

Bidrag til bladet, annonsering i bladet osv: bladet@fjordhest.no

Bidrag til nettsidene, forumet, bildene bilder til annonsene og til hingstekatalogen samtalt som har med nettsidene å gjøre: webmaster@fjordhest.no

Øvrige henvendelser (også henvendelser ang adresseendring, hingstekatalogen osv): post@fjordhest.no

 

Årsmelding

Årsmeldinga for 2012
 i pdf-format
1,3 MB
Årsmeldinga for 2011
 i pdf-format
1,6 MB
Årsmeldinga for 2010
 i pdf-format
1,3 MB
Årsmeldinga for 2009
 i pdf-format
1,3 MB
Årsmeldinga for 2008
 i pdf-format
3,3 MB
Årsmeldinga for 2007
 i pdf-format
2,2 MB

Årsmeldinga for 2006
 i pdf-format
2,5 MB

Årsmeldinga for 2005
 i pdf-format
2,6 MB
   
Årsmeldinga for 2004
 i pdf-format
1,5 MB
Årsmeldinga for 2003
 i pdf-format
1,6 MB
Årsmeldinga for 2002
 i pdf-format
1,9 MB
Årsmeldinga for 2001
 i pdf-format
893 kb