Norges Fjordhestlags
HINGSTEKATALOG

fjordhesthingster 
godkjent for avl i Norge
Forsiden
Informasjon om hingstekatalogen
Nytt om hingstene
Vis alle hingster i katalogen

Finn hingster i ditt fylke:
Finnmark
Troms
Nordland
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Hedmark
Oppland
Oslo og Akershus
Østfold
Møre og Romsdal
Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Buskerud
Vestfold

Vis alle hingster i katalogen

Søk i
Hingstekatalogen

ØstfoldOslo og AkershusVestfoldVest-AgderRogalandAust-AgderTelemarkBuskerudHordalandOpplandSogn og FjordaneHedmarkMøre og RomsdalSør-TrøndelagNord-TrøndelagNordlandTromsFinnmark


Storparten av informasjonen på disse sidene hentes fra Norsk Hestesenters stambok, mens noe er oppført av eier. Det er mulig du ikke finner alle de godkjente hingstene i Norge på denne listen, da det er eier selv som bestemmer om de skal oppføres her.

Korrektheten av opplysningene er altså avhengig av at Norsk Hestesenters stambok er korrekt, og at hingsteeier/hingsteholder har bidratt med riktige opplysninger.

Er du hingsteeier og ønsker å legge til/ endre en oppføring, klikk her.

 


Det er 51 hingster oppført i hingstekatalogen

Av disse er
36 brunblakke
2 rødblakke
6 Grå
6 Ulsblakke
og 1 Gulblakke