Norges Fjordhestlags' medlemsblad "Fjordhesten"Fjordhesten
nr. 1 - 2015


Fjordhesten
nr. 4 - 2014


Fjordhesten
nr. 3 - 2013


Fjordhesten
nr. 2 - 2014

 

”Fjordhesten” er medlemsbladet til Norges Fjordhestlag, og blir pr. i dag trykt i eit opplag på ca 1400 stk. Medlemsbladet blir automatisk sendt ut til alle som har betalt medlemskontingen i Norges Fjordhestlag, og har eksistert sidan 1976. Bladet har hatt ulike redaktørar opp gjennom åra. Pr. i dag kjem bladet ut 4 gonger i året, målet vårt er å lage eit blad som kjem ut minimum 5, helst 6 gonger årleg.

”Fjordhesten” skal vere ein informasjonskanal og eit kommunikasjonsmiddel for medlemmene våre. I bladet finn du dei siste oppdateringane frå Styret, aktivitets- og avlsutvalet. Du finn oversikt over alle lokal-, distrikts- og fylkeslag tilslutta Norges Fjordhestlag, og namn, adresse og telefonnummer på dei ulike kontaktpersonane i desse laga. 


I medlemsbladet ”Fjordhesten” har vi årvisse reportasjar frå tradisjonsrike arrangement som Hingsteutstillinga på Nordfjordeid i mai, merrautstillingar og unghestsjå rundt om i landet og det etterkvart velkjende NM for Fjordhest for å nemne noko. I tillegg er det reportasjar om smått og stort som hender i Fjordhest-Norge i løpet av året. For dei som er yngre har vi ei fast spalte som heiter ”Gult er kult”, vi har den populære Veterinærspalta, ”Glimt frå Fjordhest-verda” og ”Frå svunne tider”.

Elles har vi ein eigen blankett for vår ”Fjordhest-butikk”, der vi blant anna sel ulike artiklar som klede, refleksvestar og fjordhest-effektar. ”Hestebørsen”, der du finn fjordhestar for sal er også eit populært innslag, for ikkje å gløyme ”Debatt-sida” der medlemmer kan sende inn meiningsytringane sine for debatt blant andre fjordhest-entusiastar over heile landet.

Medlemsbladet ”Fjordhesten” er eit blad som har noko å bidra med for alle aldersgrupper, du vil nok finne noko som interesserar nettopp deg dersom du vel å bli medlem i Norges Fjordhestlag!

Redaktør: Åse Ravndal
E-post: aaseravn@hotmail.com
Redaksjons
adresse:
Fjordhesten
v/Åse Ravndal
Kvitlyngvn. 26
4332 Figgjo
2015:      
2014:      
2013:      
2012:      
2011:      
2010:      
2009:      
2008:      
2007:      
2006:      
2005:      
2004:      
2003:      
2002:      
2001: