Fargekart for fjordhest
Av Tor Nestaas

  Brunblakk  Ulsblakk Rødblakk  Gulblakk  Grå
Brunblakk Brunblakk
Rødblakk
Grå
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Brunblakk
Rødblakk
Grå
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Ulsblakk Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Perlino/cremello
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Perlino/cremello
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Perlino/cremello
Rødblakk Brunblakk
Rødblakk
Grå
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Rødblakk Rødblakk
Gulblakk
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Gulblakk Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå 
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Perlino/cremello
Rødblakk
Gulblakk 
Rødblakk
Gulblakk
Cremello
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Perlino/cremello
Grå Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Perlino/cremello
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Brunblakk
Ulsblakk
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Perlino/cremello
Rødblakk
Gulblakk
Grå
Perlino/cremello

Fargekartet viser hvilken farge som kan bli resultatet av ulike fargekombinasjoner. F.eks. gir en paring mellom et brunblakt og et rødblakt individ enten brunblakt, rødblakt eller grått avkom.

Perlino og cremello ble tidligere kalt "albino" eller "pseudoalbino". Et slikt individ mangler kroppsfarge (er hvit), men har lys blå iris og øynene tåler ikke sterkt lys. Det advares derfor mot å pare sammen individer med farger som kan gi dette resultatet. Fargen er ikke godkjent innen fjordhesten og slike individer kan ikke premieres eller kåres. To av de fire ulike genotypene av grått har en gen som kan gi perlino eller cremello. Er foreldrene brun- eller rødblakke, er det ingen fare ved å pare sammen grå hester.