Historien om Fjordhest NM

Skrevet av: Kristin Vangen
Publisert: 01.09.2000
NM for Fjordhest har det formål å fremme allsidig bruk av fjordhesten, og konkurransen består av ulike ride- og kjøreprøver tilpasset fjordhestens egenart.
Jon Hegdal var formann i Norges Fjordhestlag 1977 - 91, han har blitt stående som foregangsmann for Fjordhest-NM.
Første gang Fjordhest-NM ble arrangert var 13. og 14. september 1986 i Førde. Jon var sterkt engasjert i dette, som det første året var mer et fylkesmesterskap for Sogn og Fjordane.
Det fikk betegnelse Nasjonalt Fjordheststevne, og ble skapt for å dekke et behov hos fjordhestbrukerene og som et aktivitetstilbud for de som ønsket andre muligheter enn bare avl og utstillinger. Dette tiltaket spredte seg til resten av landet, og 10 år senere var hele 9 fylker representert i det nasjonale Fjordheststevne, nå betegnet som NM.

Det var også Førde som i 1996 var arrangør da NM feiret 10-års jubileum. 

De aller første årene ble det arrangert dressurridning LC:1 (ikke med i sammendraget), sprang LC ponni kat. I, hinderkjøring og 25km. distanseritt. Den sammenlagt beste ekvipasje av de tre sistnevnte grener ble Norgesmester.
I 1990 ble det etter flere ønsker besluttet å stryke distanserittet fra NM-sammendraget og det ble erstattet av dressurridning LC:1.


Dagny H. Magnussen vinner sammenlagt for junior under NM 1991, og sprangdommer Tom Ludvigsen.
Fra 1991 ble det skilt mellom junior (14 - 18 år)  og senior (over 18 år) etter at det året før ble meget store klasser med rekordmange deltakere. Nivået ble høynet til dressurridning LB:1, sprang LC hest og presisjonskjøring middels for seniorene.
   Fra 1.1.1994 ble det innført krav om kvalifisering for å delta NM. Kravene var da å ha 2 av 3 godkjente øvelser for å få starte NM. Dette ble gjort også for å oppmuntre ekvipasjene til å starte stevner ellers i året utenom NM.

Et år stod arrangementet i fare for ikke å bli avholdt. Under storflommen i 1995 ble stevneplassen på Biri Travbane satt under vann. I siste øyeblikk ble NM overflyttet til Starum, men dressuren ble da avholdt til sene kveldstimer og to oppvarmingsklasser måtte avlyses. Men alt i alt ble det et bra NM med vedige vinnere. I 2000 måtte NM utsettes en måned på grunn av et farlig heste-abortvirus som herjet Østlandet.

I likhet med all annen hestesport har også Fjordhest-NM gjennomgått en utvikling. En av de største forandringene skjedde foran NM-97 hvor arrangementet var på Jarlsberg Travbane. Aktivitetsutvalget har i alle de siste årene vært ansvarlige for utarbeidelse av statutter for NM. I 1997 ble nivået endret i sprang og dressur. Juniorene skulle nå ri LB:1 dressur i stedet for LC:1, sprang skulle være på 0,80 m. Seniorene skulle nå ri LA:1 og hoppe 0,90 m på sprangbanen. Dessuten ville det nå bli mulighet for en junior og en senior å starte samme hest så lenge det ikke overskred to deløvelser per dag.

Nivåheving av dressuren for seniorer var det som ble diskutert mest i etterhånd. Det er alltid noen som er uenig når nivået heves, men de aller fleste var skjønt enige om at det var en nødvendig nivåheving. Det var ikke Fjordhesten verdig å konkurrere i dressur LC:1 på NM mente mange av de aktive.
Og NM i 1999 på linnesvollen med 29 i klasse LB:1 og 17 i LA:1 burde være bevis på at denne overgangen har blitt vel ivaretatt. I 1999 ble også alle NM-kalssene åpnet for startende utenom sammendraget, noe som absolutt bidro til et høyt antall startende.


Dagrun Aarsten med Kneist
 Foto: Kristin Vangen

1997 ble det mye snakket om framtiden for Fjordhest-NM. Det ble satt fram forslag om en hel Fjordhestuke 2 år senere med NM, utstillinger og Prøve-Nordisk. Nedre Buskerud Fjordhestlag hadde på dette tidspunktet søkt og fått NM for 1999. 

Dressurkjøringen har hele tiden blitt arrangert som åpen klasse, men er av mange ønsket inn i sammendraget. Foreløpig (?) er ikke dette innført.

Tidligere NM-vinnere:

1986 Førde

Arrangør:

Førde Fjordhestlag
Rytter/kusk Hest/ hester Rideklubb/ lag
1 Trude Ullaland Kvikka Naustdal
2 Inger Jorunn Kleppe Bronse, Espelina, Nina Midtre Nordfjord
3 Tone Tonheim Lady Di Naustdal
 
1987 Byrkjelo

Arrangør:

 
Rytter/kusk Hest/ hester Rideklubb/ lag
1 Trude Ullaland Kvikka Naustdal
2 Inger Jorunn Kleppe Nina Midtre Nordfjord
3 Linda Nordli Gorm, Tommeliten, Belinda Eid ride- og køyreklubb
 
1988 Ringsaker

Arrangør:

 
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
1 Kristin Sindre Byrkjelo Bjørka Midtre Nordfjord
2 Janette Carlsen Trine Hedmark
3 Torbjørn Kverneland Myrhaugen Vestfold
3 Ann Kristin Madsen Ruben Vestfold
 
1989 Jarlsberg

Arrangør:

 
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
1 Michelle Svae Gilde Oslo og Akershus
2 Torbjørn Kverneland Myrhaugen Vestfold
3 Aina Waalstuen Faunar Vestfold
 
1990 Voss

Arrangør:

 
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
1 Inger Helsing Hansen Camilla Nedre Buskerud
2 Torbjørn Kverneland Myrhaugen Vestfold
3 Michelle Svae Gilde Oslo og Akershus
 
1991 Nordfjordeid

Arrangør:

Eid Ride og Køyreklubb
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Dagny H. Magnussen Nikken Eid ride- og køyreklubb
2 Anne Marta Giske Brutus Eid ride- og køyreklubb
3 Trude K. Jørgensen Jaro Eid ride- og køyreklubb
Senior
1 Torbjørn Kverneland Myrhaugen Vestfold
2 Louise Strand Rådar Gloppen ride- og køyreklubb
3 Inger Helsing Hansen Bjuda Sigdal
 
1992 Lier

Arrangør:

Drammen Rideklubb
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Mariann Hundeide Frøyo Eid ride- og køyreklubb
2 Dagny H. Magnussen Nikken Eid ride- og køyreklubb
3 Anett Bjørhovde Jingo Eid ride- og køyreklubb
Senior
1 Louise Strand Rådar Gloppen ride- og køyreklubb
2 May Helen Erdal Edelbju Eid ride- og køyreklubb
3 Kristin Vinsrygg Aser Eid ride- og køyreklubb
 
1993 Jæren

Arrangør:

Sandnes og Jæren Rideklubb
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Margit Farestveit Odin Sogndal ride- og køyreklubb
2 Lise K. Vassenden Stjernerosa Åsane
3 Linda Langlo Ernardo Gloppen ride- og køyreklubb
Senior
1 Rune Mæle Solkongen Sandnes og Jæren rideklubb
2 Louise Strand Rådar Gloppen ride- og køyreklubb
3 Kristin Vinsrygg Aser Eid ride- og køyreklubb
 
1994 Ålesund

Arrangør:

 
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Margit Farestveit Odin Sogndal ride- og køyreklubb
2 Lise K. Vassenden Stjernerosa Åsane
3 Reidun Moe Jim Eid ride- og køyreklubb
Senior
1 Kristin Vinsrygg Aser Eid ride- og køyreklubb
2 Helen Indrebø Sylvia Førde
3 Gry Skinlo Obelix Gloppen ride- og køyreklubb
 
1995 Starum

Arrangør:

Hedmark Fjordhestlag og 
Toten Ride og køyreklubb
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Irene Flølo Rullen Gloppen ride- og køyreklubb
2 Karianne Bjørnes Bjuda Drammen og Omegn
3 Reidun Moe Jim Eid ride- og køyreklubb
Senior
1 Wenche Johannessen Njustar Ekeberg rideklubb
2 Kristin Vinsrygg Aser Haugaland rideklubb
3 Siri Lise Søvik Julie Sula rideklubb
 
1996 Førde

Arrangør:

Førde Fjordhestlag
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Irene Flølo Rullen Gloppen ride- og køyreklubb
2 Linn Kristin Gundersen Almar Gloppen ride- og køyreklubb
3 Nini H. Lilleslåtten Julegleden Drøbak rideklubb
Senior
1 Helen Indrebø Sylvia Oslo og Akershus
2 Kristin Vinsrygg Aser Haugaland rideklubb
3 Vibecke Nicolaysen Eldarson Eid ride- og køyreklubb
 
1997 Jarlsberg

Arrangør:

Vestfold Fjordhestlag
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Irene Flølo Rullen Gloppen ride- og køyreklubb
2 Reidun Moe Jim Eid ride- og køyreklubb
3 Christina Lain Knudsen Trym Bryn Kongsvinger og Omegn rideklubb
Senior
1 Wenche Johannessen Njustar Ekeberg rideklubb
2 Michelle C. Svae Utigardsblakken Nedre Buskerud 
3 Gry Skinlo Obelix Gloppen ride- og køyreklubb
 
1998 Fana

Arrangør:

Hordaland Fjordhestlag og Fana Rytterklubb
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Irene Flølo Rullen Gloppen ride- og køyreklubb
2 Reidun Moe Jim Eid ride- og køyreklubb
3 Ane Haug Eriksen Alm Jarl Gloppen ride- og køyreklubb
Senior
1 Kristin Vinsrygg Aser Haugaland rideklubb
2 Mari Holmin Elsmos Odin Nedre Buskerud
3 Camilla Steinsett Tina Vidvei Skauen Ryttersportsklubb
 
1999 Lier

Arrangør:

Nedre Buskerud Fjordhestlag
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Kristine Lundsrud Njustar Ekeberg rideklubb
2 Liv Bolstad Hysing Rappen Gloppen ride- og køyreklubb
3 Nini H. Lilleslåtten Julegleden Drøbak rideklubb
Senior
1 Wenche Johannessen Njustar Ekeberg rideklubb
2 Irene Flølo Rullen Gloppen ride- og køyreklubb
3 Michelle C. Svae Utigardsblakken Nedre Buskerud 
 
2000 Ekeberg

Arrangør:

Oslo og Akershus 
Fjordhestlag og  
Ekeberg Rideklubb
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Lucrezia Koestler Alm Jarl Oslo og Akershus Fjordhestlag
2 Kristine Lundsrud Njustar Ekeberg rideklubb
3 Helen Nordheim Tanja Ekeberg rideklubb
Senior
1 Wenche Johannessen Njustar Ekeberg rideklubb
2 Lise Vassenden Stjerne-Rosa Hedmark Fjordhestlag
3 Michelle C. Svae Utigaardsblakken Nedre Buskerud
 
2001 Breim

Arrangør:

Oslo og Akershus 
Fjordhestlag og  
Ekeberg Rideklubb
Rytter/kusk Hest Rideklubb/ lag
Junior
1 Hilde Norheim Tanja Ekeberg rideklubb
2 Malin Sæthre Rakne Frikk Gloppen
3 Tonje Møllerud Rappen Ekeberg rideklubb
Senior
1 Wenche Johannessen Njustar Ekeberg rideklubb
2 Helen Indrebø Helgfin Gloppen
3 Vibeche Nicolaisen Eldarson Eid

Flere resultater fra NM 2001, finner du her

I 2002 blir Fjordhest NM arrangert på Starum i Oppland.

   Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)
 

Tips en venn om denne artikkelen:

Ditt navn: Din 
e-postadresse:
Din venns 
e-postadresse: