Avlsplanen for fjordhest

Skrevet av: Styret i NFHL
Publisert: 02.05.2012
Avlsplanen for fjordhest vart vedteken av styret på Norsk Hestesenter 25.04.2012, og denne erstattar planen frå 2003.
Dei nye dommarkorta som Norsk Hestesenter har utarbeidd, skal vekte eigenskapar eksakt og nøyaktig etter prosentsatsane som til ei kvar tid er fastslegne i avlsplanen (ved at det skal nyttast rekneark). Nytt forslag til vektlegging var foreslått i den nye avlsplanen. Dette systemet er ikkje utprøvd, og var fleire tilbakemeldingar på forslag til ny vektlegginga av eigenskapar i høyringsrunden. Revisjonsgruppa har derfor funne det rettast å prøve dette ut i praksis før det vert teke i bruk permanent. Difor er avlsplanen vedteken utan at vektinga frå 2003 er endra.

Den nye vektinga køyrast i første omgong som eit prøveprosjekt. Det nye dommarkortsystemet og den føreslegne endringa i vekting av eigenskapar vert køyrt som prøveprosjekt ved årets hingsteutstilling. Og den teljande døminga vil føregå etter prinsippa som har vore gjeldande før. Prøveprosjektet vil gje eksakte erfaringar om korleis endringane vil slå ut i praksis, som vil vere godt eigna til brei diskusjon ved årets haustmøte. Grasrota sine synspunkt er då velkomne, før endringar vert iverksette. På NFL sitt årsmøte 02.05.12 vil det verte informert meir omfattande om dette, og det vil deretter verte høve til at lokal-/fylkeslag kan få uttale seg fram til haustmøtet.

Avlsplanen finn du her

  Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)
 

Tips en venn om denne artikkelen:

Ditt navn: Din 
e-postadresse:
Din venns 
e-postadresse: