Vedtak om revisjon av avlsplanen
.
Skrevet av: Styret i NFL
Publisert: 10.10.2010
Med bakgrunn i infomasjon om arvegraden gitt gjennom Terese Selles hovedoppgave som ble presenetert på høstmøtet 2010, ser styret i Norges Fjordhestlag det som nødvendig at dette nå influerer på arbeidet med revisjonen av avlsplanen.
Styret vil be om at medlemmer og inviterte fagfolk kan komme med innspill om endringer i det opplegget som kan forbedre arvegraden på egenskaper som viser seg å ha for låg arvegrad.
Inspill må være alvsutvalget i hende senest 1. desember 2010
Deretter vil styret be om at det eksisterende avlsplanutvalget fortsetter det faglige arbeidet med å tilpasse avlsplanen ut ifra det avlsutvalget/styret innstiller.
I tillegg supplerer vi utvalget med Terese Selle.

En elektronisk versjon av Terese Selles presentasjon finner du her (klikk).

  Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)
 

Tips en venn om denne artikkelen:

Ditt navn: Din 
e-postadresse:
Din venns 
e-postadresse: