Oppvisningsklasse ved utstillinger

Skrevet av: Hege Nybråten
Publisert: 24.04.2005
Aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag vil med dette anmode utstillingsarrangører om å arrangere uoffisiell OPPVISNINGSKLASSE ved hoppeutstillinger, i tillegg til de vanlige utstillingsklassene.
Da det ikke er premiering i denne klassen, kun deltager-rosett, krever det lite ekstraarbeid av arrangør. Det som fysisk kreves på stevneplassen, er en inngjerdet bane (minimum ca 20x40m) og en person tilgjengelig ved oppvisningsbanen som roper opp/koordinerer innslagene og deler ut deltager-rosetter. (Banen kan jo være samme bane som benyttes ved rideprøvene, så lenge det ikke skjer samtidig)

PÅMELDING:
Vi anbefaler at det skjer skriftlig, samtidig med påmelding til ordinær utstilling. Der skrives kort hva man vil vise med hesten – dette er valgfritt. (Kan for eksempel være dressurridning,
sprangridning, westernridning, kjøring, tømmekjøring, voltige, longering eller annet man vil 
vise at hesten behersker) Maxtid 8 minutter pr oppvisning. Slik vet man på forhånd hvilke 
hester som deltar i oppvisningsklassen, og kan også få det med i programmet og koordinere det med når hoppa vises i ordinær utstillingsklasse.(Kvaliteten på oppvisningen vurderes ikke)

PRIS?
Da det av arrangøren kreves noe mere forberedelser, personale og fasiliteter, synes det rimelig at arrangøren kan ta en tilleggsavgift for deltagere i oppvisningsklasse, vi anbefaler kr.50,- som deltageravgift på oppvisningsklassen i tillegg til ordinær utstillingsavgift.

REGLEMENT
Hoppa må stilles i en av de ordinære utstillingsklassene (4-7) for å kunne delta i oppvisningsklassen. 

GJENNOMFØRING
Hoppa må ha rimelig tid mellom utstillingsdeltagelse og oppvisningsdeltagelse. Det bør av stevnearrangør skriftlig dokumenteres at hoppa har deltatt, og tema for hva hun har vist. Hoppa mottar rosett når hun forlater oppvisningsbanen (som ved ”clear round”-konkurranser) 

MÅLSETTING:
Mål med oppvisningsklasse er å vise hoppa i bruk, noe som kan være interessant for folk det være kjøpere av hoppa, hennes avkom eller framtidige avkom. Det vil også gjøre utstillingen mere publikumsvennlig og trekke flere folk til utstillingene, noe som igjen vil øke interessen og etterspørselen for fjordhest.

ROSETTER TIL BRUK I OPPVISNINGSKLASSE
Bestilles hos Leder i Aktivitetsutvalget senest 2 uker før utstillingen. Rosetter tilsendes gratis og fraktfritt i 2005 og 2006 for å motivere utstillere til å arrangere Oppvisningsklasser. En kortfattet rapport fra arrangementet/oppvisningsklassen sendes Aktivitetsutvalget ved undertegnede senest 1 måned etterpå.

Hege Nybråten Tlf.6117 2614 – 9702 9611
Leder Aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag
Adr: Onkel’s Gård, Skybergvegen 469, 2825 Gjøvik.
post@onkelsgaard.no  Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)
 

Tips en venn om denne artikkelen:

Ditt navn: Din 
e-postadresse:
Din venns 
e-postadresse: