Framsida
Statutter
Program
Proposisjonar
Oppstalling
Veibeskrivelse
Overnatting
Stemneplassen
Trenar du til NM?
Sponsorar
Påmeldte
Dokumenter
 Proposisjoner


Førde Fjordhestlag, Jølster Fjordhestlag og Førde Køyre- og Rideklubb inviterer til Landstemne med NM for fjordhest på Mo og Jølster Vidaregåande skule tysdag 24. juni – søndag 29. juni 2008

1. Anmeldelse skal skje elektronisk på nettsidene til NM Fjordhest 2008. http://www.fjordhest.no/nm2008  Det oppgis ei aktiv e-postadresse og anmeldelsen er kun å anse som mottatt hos arrangør når bekreftelse på anmeldelsen er sendt til denne. Opplysningar om dei påmeldte vil bli lagt ut på NM sida etter kvart som anmeldelsane kjem arrangør i hende. Anmeldelser pr tlf eller post vil ikkje bli akseptert. Ved problem med påmelding ta kontakt på e-post nm2008@lyheim.net
2. Påmeldingsfrist: 8. juni 2008 for NM Individuelt og åpne klassar. Anmeldelsen er bindande. Etteranmeldelsar godtas til 16. juni mot dobbelt startavgift viss kapasitet. Negativ starterklæring innan 20. juni 2008 til nm2008@lyheim.net og 97 16 48 52. For NM Lag vil påmeldinga være åpen mellom 8. juni og fram til 16.juni. Arrangøren kan dersom for stor påmelding avvise ekvipasjar, eller nekte start i enkeltklassar. NM ekvipasjar blir ikkje avvist, greinmeisterskapsekvipasjar vert prioritert foran dei som startar kun åpne klassar. For dei som startar kun åpne klassar vert påmeldingstidspunktet avgjerande for om man vert avvist ved stor påmelding. Starttider for klassane 1, 4, 5, 6 vil være klare tysdag kl 20.00 på nett og på stemneplassen.
3. Startavgift: Sjå klassane. Veterinæravgift: kr 150,-. Oppstalling: Hestane vil bli oppstalla i boksar. Boksane er klare tysdag frå kl 12.00. Meetingpris på oppstalling kr 1.500,- inkl. depositum kr 200,- som utbetalast for reingjort boks ved avreise. NM-deltakarar, både individuelt og Lag, har obligatorisk oppstalling. Fôr må medbringast. Arrangør vil fóre morgon og kveld for mest muleg ro i stallen. Marker ankomstdato på anmeldelsen. ALLE avgifter betalast til sekretariatet ved ankomst. Vi har bankterminal.
4. Veterinærkontroll: Tysdag 24. juni. Tidsskjema kjem i ryttarmelding.
5. Innkvartering: Sjå våre nettsider for info.
6. Bevertning: Kiosk/kafé innandørs på stemneplassen med godt utval under hele arrangementet. Vi tilbyr frukost, lunsj og middag kvar dag
7. Kontaktpersonar: Nina Erichsen 97 58 32 18 (stemneleiar), Marie Hagen 41 45 92 98 (sekretariat), Lucinda Bjørnset Reksten 97 16 48 52 (sekreteriat), Kato Bruland 91621317 (oppstalling)
8. Baneforhold:
Underlaget vil for det meste bestå av grus. Maraton foregår på grus, gras, asfalt. Vatn kan inngå. Nærmare spesifisering i ryttarmelding anngåande alt baneforhold.
9. Teknisk personell m fl:
Dommar sprang: Tine Hammerich (SDII)
Feil og stil dommar: Opplysast i ryttarmelding
Banebyggar sprang: Alf Furland (SBI)
Banebyggar køyring: Gunnar Larsson (Svensk)
Dommar dressurkøyring: Tina Falch Eide (KDDI)
Marianne Vikheim (KDDII)
Lisa Larsson (Svensk)
Dommar presisjonskjøring: Gunnar Larsson (Svensk)
Dommar maratonkjøring: Gunnar Larsson (Svensk)
Teknisk delegert (alle greiner): Gunnar/Lisa Larsson (Svensk)
OD: Marianne Vikheim
Stemneleiar: Nina Erichsen
Dressurdommarar: Christine Skodjereite (DDII)
  Elin Thiis Hartveit (DDII)
  Tina Eidsgaard (DDII)
  Tina Falch Eide (DDI)
Ove Natland (DDI)
Chief Steward: Opplysast i ryttarmelding

Meir om dommarar og teknisk delegerte kjem på vore nettsider og i ryttarmelding.
10. Dokumenter: Hestepass med gylding vaksinasjonsattest i passet, eigenmelding, rytterlisen og hestelisens (der det kreves) skal vises i sekretariatet før avlessing av hest. Klubbkontingent: Kvittering for betalt klubbkontingent skal visast i sekretariatet.
11. Ryttarmelding med detaljinformasjon vil bli sendt ut til våre deltakarar seinast ei veke før stemnestart til e-postadresse oppgitt i anmeldelsen. Den vert også lagt ut på våre nettsider. www.fjordhest.no/nm2008
12. Kvalifisering: Generelle krav sjå KR I $ 126 og aktuelle greinreglement. NM-klassene i hht KR I Tillegg 1 § 3. Dokumentasjon på kvalifisering til NM og greinmeisterskap sendes samtidig med påmeldinga eller leverast arrangøren før første start i første klasse i meisterskapet. E-post: nm2008@lyheim.net
13. NM fest: Fredag 27. juni. Ingen inngangsbillett. Man kjøper den maten man vil. Kjem meir info i ryttarmelding. Det blir premieutdeling for maraton på festen.
14. Arrangørane forbeholder seg retten til endringar. Vi henviser elles til statuttar for
NM for Fjordhest i KR I 2008 tillegg I. De seinaste oppdateringar og nyheiter om stemnet
finner du påwww.fjordhest.no/nm2008
15. Sekretariatet opnar: Tysdag 24. juni 2008 kl 12.00-22.00

PROGRAM NM-DAGANE

TYSDAG 24. JUNI
Veterinærkontroll, tidspunkt oppgis i ryttarmelding.
Mottak av deltakarar, sekretariatet er ope frå 12.00 – 22.00

ONSDAG 25. JUNI
Opningsseremoni. Ca-tid oppgis i ryttarmelding.
Klasse 5: Dressurkøyring Lett klasse. Prog. Lett NRYF (T 1-2). Åpen (100+0) (lukka for ekvipasjar som har starta middels dressurkøyring)
Klasse 6: Dressurkøyring prog. 2a middels svensk Åpen (110+10). Greinmeisterskap for køyring avd.1 innlagt.
Klasse 1: Dressurriding LC:2. (100+0) åpen. (for ekvipasjar som ikkje har starta LA eller høgare og som ikkje startar kl.3 el. 4.)
Klasse 4: Dressurriding LA:4 åpen (110+10) Greinmeisterskap dressur avd. 1 innlagt

TORSDAG 26. JUNI.
Klasse 2: Dressurriding LB:2. åpen (110+10) NM for jr. avd. 1 innlagt.
Klasse 3: Dressurriding LA:3 Åpen (110+10) NM for Sr. avd.1, NM lag og greinmeisterskap for dressur avd. 2 innlagt.

FREDAG 27. JUNI.
Klasse 9: Maraton Middels klasse, åpen. (6 Hinder)(110+10) NM for Sr., NM lag og Greinmeisterskap køyring avd. 2 innlagt
Klasse 20: Maraton Lett klasse, åpen. (4 Hinder) (100+0)

LAURDAG 28. JUNI.
Klasse 7: Presisjonskøyring Lett Bed A0 åpen (100+0)
Klasse 8: Presisjonskøyring Middels Bed A0 åpen ( 110+10) NM for Jr. avd. 2. og Greinmeisterskap avd. 3 innlagt
Klasse 21: Knøttecup.(350+0) Husk medical card (inkludert i klassen er LC:1, 60 cm sprang og 60 cm terrengritt, følger NRYF sitt knøttecup hefte)
Klasse 22: Lett Køyring samanlagt (DMP) Åpen (100 + 0) (må melde klasse 5+7+20)

SØNDAG 29. JUNI.
Klasse 10: Sprangriding 0.70m. Bed. Clear round åpen (100+0)
Klasse 11: Sprangriding 0.80m. Bed. Feil og stil åpen (100+0)
Klasse 12: Sprangriding 0.80m. Bed. 273.3.3 åpen (110+0) NM for Jr. avd.3, NM for Sr. avd. 3, NM lag avd. 2 og Greinmeisterskap sprang avd. 1 innlagt.
Klasse 13: Sprangriding 1.00m. Bed. Feil og stil åpen (110+0) Greinmeister sprang avd.2 innlagt.

Avslutningsseremoni etter siste klasse. Ca-tid oppgis i deltakerinfo.

NM OG GREINMEISTERSKAP
14: NM Individuelt junior, samandrag av kl. 2, 8 og 12 (200 kr +0)
15: NM Individuelt senior, samandrag av kl. 3, 9 og 12 (200kr +0)
16: NM lag kl. 3, 9 og 12 (kr 240+0) pr lag
17: Greinmeisterskap dressur kl. 3 og 4 (kr 100 +0)
18: Greinmeisterskap køyring kl. 6, 8 og 9 (kr 100+0)
19: Greinmeisterskap sprang kl. 12 og 13 (kr 100+0)

For NM Samanlagt, NM Lag og greinmeisterskapene må man melde samanlagt ”klassen” og de tilhøyrande klassane som inngår i samanlagt.

Premiering: Medaljar og pokalar i hht. statuttane § 11
Det er i tillegg satt opp komplett maratonsele i 1. premie for greinmeister i køyring, sponsa av Nor-Pol Norge.

Reglement: Klassene går etter NRYFs KR I (Generelt) – sjå spesielt Tillegg 1 – og de aktuelle greinreglementa KR II (sprang), KR IV (dressur), KR V (felt) og KR IX (køyring). Viser til siste gjeldande utgåve av reglementa. Siste oppdaterte versjon av reglementet og dressurprogram finst på www.rytter.no

Velkommen
Helsing Førde Køyre- og Rideklubb, Førde Fjordhestlag og Jølster Fjordhestlag.  Klikk her for en printervennlig versjon av denne artikkelen 
(Åpner seg i et nytt vindu)


Denne siden ble sist oppdatert 17.05.2008